Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

  • Tüm hakları AUTODESTEK‘ a ait web sitesini ziyaret ederken uyulması gereken kullanım koşullarını sizlerle aşağıda paylaşmaktayız. AUTODESTEK’ a ait web sitesini ziyaret eden her kullanıcı/ üye; aşağıda belirtilen koşulların tamamını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve/veya defi ileri sürmediğini kabul etmiş olur.
  • Web sitesinde bulunan yazılımın, görsel tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin, fotoğrafların, çizimlerin, videoların, her türlü sesli kayıtların, program kodlarının, içerik derlemelerinin ve bunlarla sınırlı olmamak üzere web sitesinde yer alan diğer tüm ticari/hukuki/fikri ürünlerin/materyallerin her türlü hakkı AUTODESTEK’ a aittir. İşbu maddede belirtilen ürünler/materyaller AUTODESTEK’ ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak; kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, depolanamaz, yedeklenemez, transfer edilemez, uyarlanamaz, taklit edilemez, ticari yahut herhangi bir amaçla elde bulundurulamaz, satılamaz. Bu materyallere/ürünlere AUTODESTEK tarafından web sitesinde yer verilmesi, bunların kullanımına AUTODESTEK tarafından rıza verildiği şeklinde yorumlanamaz. Bu web sitesinde yer alan her türlü ürünler/materyaller ile ilgili AUTODESTEK’ ın fikri ve sınai mülkiyet hakkını ihlal edebilecek fiillere ilişkin her türlü hukuki/ cezai sorumluluk üyeye/kullanıcıya aittir.
  • AUTODESTEK web sitesinde yayımlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt vermemektedir. Üye/kullanıcı, web sitesinde yer alan bilgileri referans alarak yapacağı işlemler bakımından AUTODESTEK’ ın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve bu bilgileri işlem yapmadan önce teyit etmesi gerektiğini peşinen kabul eder.
  • AUTODESTEK herhangi bir sebep bildirmeksizin ve/veya herhangi bir ihtara yahut bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak ve hiçbir bedel ödemeksizin kullanıcının/ üyenin kaydını dondurabilir, belirli bir süre web sitesinden işlem yapmasını yasaklayabilir veya üyelik kaydını süresiz olarak silebilir, web sitesinin işleyişini değiştirebilir, web sitesinin adını değiştirebilir, gerekli gördüğü diğer tüm değişiklikleri yapabilir.
  • Üye, web sitesinde kullanırken bildireceği adres, kimlik, iletişim bilgileri vb. gibi diğer tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bunları derhal AUTODESTEK’ a bildireceğini, bildirmemesi halinde ortaya çıkabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve AUTODESTEK’ e hiçbir kusur atfedilemeyeceğini kabul eder.
  • Üye/kullanıcı web sitesindeki diğer üyeler/kullanıcılar ile birlikte AUTODESTEK tarafından satışa sunulan araçları daha düşük fiyata alabilmek ve/veya kendine fayda sağlamak amacıyla hileli işlemler yapmayacağını, ortak şekilde hareket ederek satış bedelinin yükselmesini engellemeyeceğini, web sitesine ait yazılımların çalışmasını veya diğer üyelerin/kullanıcıların web sitesinden faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunmayacağını, web sitesinin verilerine yetkisiz bir şekilde erişmeyeceğini, web sitesinin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya web sitesine ve/veya diğer üyelere/kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunmayacağını, tersine mühendislik yapmayacağını, siber saldırılar düzenlemeyeceğini, web sitesinin sunucularına erişim sağlamaya çalışmayacağını ve web sitesinin işleyişine çeşitli programlar vasıtasıyla müdahale etmeyeceğini kabul eder.
  • Üyenin/ kullanıcının web sitesinin kullanımı esnasında yazılıma, donanıma veya internet bağlantısına ilişkin problemlerinden dolayı yahut AUTODESTEK’ ın yazılım ve donanıma ilişkin bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine yapılan siber saldırılar sonucunda bilgilerin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda herhangi bir zarara uğraması durumunda, AUTODESTEK’ a mevzuata uygun olarak hazırlamış olduğu kişisel veri politikasında yer alan yükümlülükleri dışında hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir. Üyenin/ kullanıcının web sitesini ziyaret etmesi nedeniyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarar ilişkin AUTODESTEK’ ın herhangi sorumluluğu bulunmamaktadır.
  • AUTODESTEK, üyelerin/kullanıcıların web sitesini kullanımları esnasında cookieler (çerezler) tutabilir. Bu çerezler içerisinde ip adresi, tarayıcı çeşidi, zaman/tarih bilgileri, web sitesinde giriş/çıkış yapılan sayfalar, tıklama sayıları gibi web sitesi içerisindeki hareketleri gösterir bilgiler bulunabilir. Bu çerezler web sitesini kaç kişinin kullandığının, bir kişinin web sitesini hangi amaçla kaç kere ziyaret ettiğinin ve web sitesinde ne kadar süre geçirdiğinin tespitini sağlamanın yanı sıra kullanıcılar/üyeler için özel tasarlanmış reklam ve içeriklerin üretilmesine yardımcı olur. Bu kapsamda üye/kullanıcı AUTODESTEK‘ a ait web sitesini her ziyaret ettiğinde elde edilen çerezler, üyenin/kullanıcının ilgisini çekebilecek ürün ve hizmetlerin reklamını gösterebilmek için ve/veya üyeye/kullanıcıya özel farklı içerikler sunulabilmesi için yahut istatistiksel değerlendirmeler için AUTODESTEK tarafından kullanılabilir. Kullanıcı/üye web sitesini her ziyaret ettiğinde çerezlerin AUTODESTEK tarafından tutulabileceğini ve/veya kullanılabileceğini kabul eder.
  • Üye/kullanıcı, web sitesini ziyaret etmekle, anketlere katılmakla ve/veya iletişim bilgilerini AUTODESTEK ile paylaşmakla kendisine AUTODESTEK tarafından tanıtım, reklam, bildirim ve diğer amaçlarla eposta ve/veya kısa mesaj gönderilmesini, kendisiyle iletişime geçilebileceğini kabul etmiştir. Üye/kullanıcı dilediği zaman bu eposta veya smslerin gönderilmesine yahut kendisiyle iletişime geçilmesine sona verilmesini AUTODESTEK ile yazılı bir şekilde iletişime geçerek veya kendisine gönderilen epostada ya da smste belirtilen bir yöntem varsa bu yöntemle talep edebilir.
  • AUTODESTEK, işbu kullanım koşullarını dilediği zaman web sitesi üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve/veya değiştirebilir. AUTODESTEK’ kullanım koşullarında yapacağı revizyonlar web sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Bu nedenle kullanıcı/ üye kullanım koşullarının yer aldığı bu sayfayı düzenli olarak takip edeceğini kabul eder.