Gizlilik Şartları

Gizlilik Şartları

  • İşbu web sitesinin tüm hakları Auto Destek Servis Hizmetleri A.Ş. (AUTODESTEK)’ ne ait olup işbu gizlilik şartlarının amacı web sitesinin üye/kullanıcı tarafından ziyaret edilmesine ilişkin gizlilik esaslarının belirlenmesidir. Üye /kullanıcı web sitesini ziyaret ettiği sürece işbu gizlilik şartlarını da kabul etmiş sayılır.
  • Üye/kullanıcı; kendisinin, çalışanlarının, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin AUTODESTEK hakkında, işbu web sitesinin kullanımı ile ilgili olarak haberdar olduğu veya olacağı her türlü bilgi, standart ve uygulama, yazışma, ürün fiyatları ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm bilgi ve materyalleri, web sitesiyle ilgili her türlü bilgiyi, şifre ve kodlarını ticari sır ve gizli bilgi olarak kabul etmeyi; bu bilgileri AUTODESTEK’ ın yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşmamayı, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı, değiştirmemeyi ve bu şekilde sonuçlara yol açabilecek sair davranışlardan kaçınmayı, aksi takdirde AUTODESTEK’ ın uğrayacağı dolaylı yahut doğrudan her türlü maddi manevi zararı karşılamayı kabul eder.
  • AUTODESTEK; üye/kullanıcı bilgilerini, akdettiği sözleşmelerin ifası ve/veya yükümlülüklerin yerine getirilmesi, meşru menfaatleri, kişisel veri politikası ve kullanım koşullarında belirlemiş olduğu meşru durumlar dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.
  • AUTODESTEK tarafından talep edilen ve/veya üye/kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler yahut web sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler AUTODESTEK’ ın iş ortağı olduğu kişiler tarafından kişisel veri politikasına, kullanım şartlarına ve mevzuatın emredici hükümlerine uygun şekilde meşru menfaatler doğrultusunda kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve sektör araştırmaları vb. gibi durumlarda kullanılabilir.
  • AUTODESTEK’ ın, web sitesinde düzenleyeceği periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan anketler sonucunda sağlanan bilgiler AUTODESTEK ve iş ortakları tarafından kişisel veri politikasına, kullanım şartlarına ve mevzuatın emredici hükümlerine uygun şekilde meşru menfaatler doğrultusunda pazarlama yapmak, istatistiksel analiz yapmak ve/veya veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.
  • Web sitesini kullanan üye/kullanıcı, edindiği bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanmasını ve sürdürülmesini, gizli bilginin tamamı veya herhangi bir kısmına ilişkin yetkisiz kişilerin erişimini engellemeyi ve üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almayı ve özen göstermeyi kabul eder. AUTODESTEK’ ın yazılım ve donanıma ilişkin bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine yapılan siber saldırılar sonucunda bilgilerin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, mevzuata uygun olarak hazırlamış olduğu kişisel veri politikasında yer alan yükümlülükleri dışında AUTODESTEK’ ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. AUTODESTEK, üyenin/kullanıcının web sitesini işbu gizlilik prensiplerine, kullanım şartlarına, üyelik sözleşmesine ve/veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse yahut yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca bu konuda bir tespit yapılır yahut inceleme talebi gelirse; üyenin/kullanıcının ilgili bilgilerini yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir.
  • AUTODESTEK, işbu gizlilik şartlarını dilediği zaman web sitesi üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. AUTODESTEK’ gizlilik şartlarında yapacağı revizyonlar web sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Bu nedenle kullanıcı/ üye gizlilik şartlarının yer aldığı bu sayfayı düzenli olarak takip edeceğini kabul eder.